ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту рішення Бородянської районної ради

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Бородянської районної ради

«Про затвердження фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства Бородянської районної ради «Бородянська центральна районна лікарня».

Діяльність КНП БРР «Бородянська ЦРЛ» здійснюється на підставі Статуту, що затверджений рішенням 31 (позачергової) сесії 7 скликання Бородянської районної ради від 29 листопада 2018 року.

КНП БРР «Бородянська ЦРЛ» обслуговує населення Бородянського району в кількості 58619 осіб.

 КНП БРР «Бородянська ЦРЛ» протягом 2020 рік планує отримати дохід в сумі 58534,8 тис. грн., в тому числі: 45583,7 тис. грн. за рахунок медичної субвенції на І квартал 2020 року та кошти від Національної служби здоров’я України;  6548,9 тис. грн. кошти районного бюджету, міжбюджетні трансферти сільських та селищних рад та бюджетів об’єднаних територіальних громад; 4202,2 тис. грн. додаткової дотації на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;  2200,0 тис. грн. за надання платних медичних послуг та від оренди майна.

 Кількість штатних посад по КНП БРР «Бородянська ЦРЛ» разом із госпрозрахунковим стоматологічним відділенням становить 510,5 одиниць, вт. ч.: лікарі – 118,75 од.; середній медичний персонал – 198,0 од.;  молодший  медичний персонал – 112,5 од.; інший персонал – 60,75 од.; спеціалісти не медики – 20,5 од.

Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік :

 рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 45583,7 тис. грн. (кошти медичної субвенції на І квартал 2020 року  +  прогнозно:  кошти від НСЗУ);

  рядок 110-1 «Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг» – 4202, тис. грн..

рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» – 6548,9 тис. грн. у тому числі:

рядок 121 «Районна цільова Програма «Організація донорства крові і її компонентів у Бородянському районі на 2018-2020 роки» затверджена Бородянською районною радою, з останніми змінами, 18 квітня 2019 року №452-36-VІІ – 204,6 тис. грн. (за рахунок міжбюджетних трансфертів сільських та селищних рад та бюджетів об’єднаних територіальних громад)

рядок 122 «Районна Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Бородянської районної ради на 2019-2020 роки затверджена Бородянською районною радою, з останніми змінами, 27.09.2019 року № 495-39-VІІ – 6344,3 тис. грн. (Прогнозно: за рахунок районного бюджету, міжбюджетних трансфертів сільських та селищних рад.)

рядок 131 «Дохід від операційної оренди активів, платних послуг» – 2200,0 тис. грн. (кошти, отримані від надання платних послуг, стоматологічних послуг та здачі майна в оренду.) ;

рядок 501 «Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках» – 6044,3 тис. грн. (за Програмою фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Бородянської районної ради на 2019-2020 роки  за рахунок коштів, а також за рахунок коштів отриманих від платних послуг та здачі майна в оренду).

Витрати установи становлять 58534,8 тис. грн. :

Матеріальні затрати становлять – 9693,3 тис. грн., в тому числі:

 – «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» – 1318,3 тис. грн.

 – «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 2941,2 тис. грн.

 – «Продукти харчування» – 1139,5 тис. грн.

 – «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 4294,3 тис. грн.:

   Оплата теплопостачання – 3102,1 тис. грн.;

   Оплата водопостачання та водовідведення – 312,8 тис. грн.;

   Оплата електроенергії – 879,4 тис. грн.

 Витрати на оплату праці – 32734,3 тис. грн.

 Відрахування на соціальні заходи – 7323,0 тис. грн., в тому числі:

  • «Нарахування на заробітну плату ЄСВ»  – 7197,1 тис. грн.
  • «Соціальне забезпечення» – 125,9 тис. грн..

 Інші операційні витрати становлять 2739,9 тис. грн., в тому числі:

  • «Оплата послуг (крім комунальних) – 2210,9 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв’язок, оплата інтернет послуг, утилізація відходів, ремонт комп’ютерної техніки, обслуговування медичних програм, повірки медичного обладнання, поточні ремонти та інші послуги).
  • «Видатки на відрядження» – 281,4 тис. грн.. (оплата курсів, відряджень, пов’язаних з підвищенням кваліфікаційного рівня знань, відвідування тренінгів та семінарів).
  • «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 222,6 тис. грн.. (Програма «Організація донорства крові і її компонентів у Бородянському районі на 2018-2020 роки, та інші).
  • «Інші поточні видатки» – 25 тис. грн. (сплата податкових, та інших платежів)

 Капітальні видатки:  – 6044,3 тис. грн.:

  • рядок 512 «Придбання основних засобів» – 5444,3 тис. грн..;
  • рядок 516 «Капітальний ремонт» – 600 тис. грн.

Рядок 900 «Штатна чисельність працівників» станом на 01.01.2020 року – 510,5 од.

Рядок 910 «Вартість основних засобів» – за даними бухгалтерського обліку – 8273,2 тис. грн..

 

Фінансовий план є основним документом, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.

Директор

КНП БРР «Бородянська ЦРЛ»                             І.С. Чебишев

Заступник директора

з економічних питань                                           О.О. Пашковська