Інформація до фінансового плану на 2020 рік

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО БОРОДЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ “БОРОДЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ”
(найменування підприємства)
      1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
      Загальна інформація про підприємство (резюме)
Найменування показника Факт минулого року Фінансовий план
поточного року
Плановий рік Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, % Плановий рік до факту минулого року, %
1 2 3 4 5 6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями: 0,00 0,00 510,50 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Лікарі, включаючи головних лікарів 118,75 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Середній медичний персонал 198,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Молодший медичний персонал 112,5 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Інший персонал 60,75 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Спеціалісти немедичні 20,5 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
      2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану
Код за ЄДРПОУ Найменування підприємства Вид діяльності
1 2 3
01994480 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО БОРОДЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ “БОРОДЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” 86.10 БАГАТОПРОФІЛЬНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
      3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)
Найменування видів діяльності за КВЕД Питома вага в загальному обсязі реалізації, % Фактичний показник за минулий рік Плановий показник поточного року Фактичний показник поточного року за останній звітний період Плановий рік
за минулий рік за плановий рік чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн кількість продукції/             наданих послуг, відвідувань ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15
Багатопрофільна медична допомога
Усього                         –                       –                         –                        –                          –                          –