Продовження до табл.

4. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 510)
тис. грн
№ з/п Найменування об’єкта Залучення кредитних коштів Бюджетне фінансування Власні кошти (розшифрувати) Інші джерела (розшифрувати) Усього
рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами
І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Придбання обладнання довгострокового використання                 –                –            –            –            –            –            –        –              –
2                 –                –            –            –            –            –            –        –              –
3                 –                –            –            –            –            –            –        –              –
4                –            –            –            –        –              –
                –                –            –            –            –            –            –        –              –
Усього                 –            –            –                 –            –                –            –            –               –            –            –            –            –            –            –            –      –            –           –            –            –            –            –        –              –
Відсоток #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
5. Капітальне будівництво (код рядка 511)
тис. грн (без ПДВ)
№ з/п Найменування об’єктів Рік початку                і закінчення будівництва Загальна кошторисна вартість Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року Незавершене будівництво на початок планового року Плановий рік Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження,                                     у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) Документ, яким затверджений титул будови,
із зазначенням органу, який його погодив
освоєння капітальних вкладень фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього у тому числі
власні кошти кредитні кошти інші джерела (зазначити джерело)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                             –
                             –
                             –
                             –
                             –
                             –
                             –
Усього                              –                                  –                                   –                                 –                              –                               –                              –                             –
Керівник               Директор ___________________________________________ І.С. Чебишев
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)