ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту рішення Бородянської районної ради

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Бородянської районної ради

«Про затвердження фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства Бородянської районної ради «Бородянська центральна районна лікарня».

Діяльність КНП БРР «Бородянська ЦРЛ» здійснюється на підставі Статуту, що затверджений рішенням 31 (позачергової) сесії 7 скликання Бородянської районної ради від 29 листопада 2018 року.

КНП БРР «Бородянська ЦРЛ» обслуговує населення Бородянського району в кількості 58619 осіб.

 КНП БРР «Бородянська ЦРЛ» протягом 2020 рік планує отримати дохід в сумі 58534,8 тис. грн., в тому числі: 45583,7 тис. грн. за рахунок медичної субвенції на І квартал 2020 року та кошти від Національної служби здоров’я України;  6548,9 тис. грн. кошти районного бюджету, міжбюджетні трансферти сільських та селищних рад та бюджетів об’єднаних територіальних громад; 4202,2 тис. грн. додаткової дотації на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;  2200,0 тис. грн. за надання платних медичних послуг та від оренди майна.

 Кількість штатних посад по КНП БРР «Бородянська ЦРЛ» разом із госпрозрахунковим стоматологічним відділенням становить 510,5 одиниць, вт. ч.: лікарі – 118,75 од.; середній медичний персонал – 198,0 од.;  молодший  медичний персонал – 112,5 од.; інший персонал – 60,75 од.; спеціалісти не медики – 20,5 од.

Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік :

 рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 45583,7 тис. грн. (кошти медичної субвенції на І квартал 2020 року  +  прогнозно:  кошти від НСЗУ);

  рядок 110-1 «Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг» – 4202, тис. грн..

рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» – 6548,9 тис. грн. у тому числі:

рядок 121 «Районна цільова Програма «Організація донорства крові і її компонентів у Бородянському районі на 2018-2020 роки» затверджена Бородянською районною радою, з останніми змінами, 18 квітня 2019 року №452-36-VІІ – 204,6 тис. грн. (за рахунок міжбюджетних трансфертів сільських та селищних рад та бюджетів об’єднаних територіальних громад)

рядок 122 «Районна Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Бородянської районної ради на 2019-2020 роки затверджена Бородянською районною радою, з останніми змінами, 27.09.2019 року № 495-39-VІІ – 6344,3 тис. грн. (Прогнозно: за рахунок районного бюджету, міжбюджетних трансфертів сільських та селищних рад.)

рядок 131 «Дохід від операційної оренди активів, платних послуг» – 2200,0 тис. грн. (кошти, отримані від надання платних послуг, стоматологічних послуг та здачі майна в оренду.) ;

рядок 501 «Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках» – 6044,3 тис. грн. (за Програмою фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Бородянської районної ради на 2019-2020 роки  за рахунок коштів, а також за рахунок коштів отриманих від платних послуг та здачі майна в оренду).

Витрати установи становлять 58534,8 тис. грн. :

Матеріальні затрати становлять – 9693,3 тис. грн., в тому числі:

 – «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» – 1318,3 тис. грн.

 – «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 2941,2 тис. грн.

 – «Продукти харчування» – 1139,5 тис. грн.

 – «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 4294,3 тис. грн.:

   Оплата теплопостачання – 3102,1 тис. грн.;

   Оплата водопостачання та водовідведення – 312,8 тис. грн.;

   Оплата електроенергії – 879,4 тис. грн.

 Витрати на оплату праці – 32734,3 тис. грн.

 Відрахування на соціальні заходи – 7323,0 тис. грн., в тому числі:

 • «Нарахування на заробітну плату ЄСВ»  – 7197,1 тис. грн.
 • «Соціальне забезпечення» – 125,9 тис. грн..

 Інші операційні витрати становлять 2739,9 тис. грн., в тому числі:

 • «Оплата послуг (крім комунальних) – 2210,9 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв’язок, оплата інтернет послуг, утилізація відходів, ремонт комп’ютерної техніки, обслуговування медичних програм, повірки медичного обладнання, поточні ремонти та інші послуги).
 • «Видатки на відрядження» – 281,4 тис. грн.. (оплата курсів, відряджень, пов’язаних з підвищенням кваліфікаційного рівня знань, відвідування тренінгів та семінарів).
 • «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 222,6 тис. грн.. (Програма «Організація донорства крові і її компонентів у Бородянському районі на 2018-2020 роки, та інші).
 • «Інші поточні видатки» – 25 тис. грн. (сплата податкових, та інших платежів)

 Капітальні видатки:  – 6044,3 тис. грн.:

 • рядок 512 «Придбання основних засобів» – 5444,3 тис. грн..;
 • рядок 516 «Капітальний ремонт» – 600 тис. грн.

Рядок 900 «Штатна чисельність працівників» станом на 01.01.2020 року – 510,5 од.

Рядок 910 «Вартість основних засобів» – за даними бухгалтерського обліку – 8273,2 тис. грн..

 

Фінансовий план є основним документом, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.

Директор

КНП БРР «Бородянська ЦРЛ»                             І.С. Чебишев

Заступник директора

з економічних питань                                           О.О. Пашковська

Продовження до табл.

4. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 510)
тис. грн
№ з/п Найменування об’єкта Залучення кредитних коштів Бюджетне фінансування Власні кошти (розшифрувати) Інші джерела (розшифрувати) Усього
рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами
І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Придбання обладнання довгострокового використання                 –                –            –            –            –            –            –        –              –
2                 –                –            –            –            –            –            –        –              –
3                 –                –            –            –            –            –            –        –              –
4                –            –            –            –        –              –
                –                –            –            –            –            –            –        –              –
Усього                 –            –            –                 –            –                –            –            –               –            –            –            –            –            –            –            –      –            –           –            –            –            –            –        –              –
Відсоток #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
5. Капітальне будівництво (код рядка 511)
тис. грн (без ПДВ)
№ з/п Найменування об’єктів Рік початку                і закінчення будівництва Загальна кошторисна вартість Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року Незавершене будівництво на початок планового року Плановий рік Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження,                                     у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) Документ, яким затверджений титул будови,
із зазначенням органу, який його погодив
освоєння капітальних вкладень фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього у тому числі
власні кошти кредитні кошти інші джерела (зазначити джерело)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                             –
                             –
                             –
                             –
                             –
                             –
                             –
Усього                              –                                  –                                   –                                 –                              –                               –                              –                             –
Керівник               Директор ___________________________________________ І.С. Чебишев
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Інформація до фінансового плану на 2020 рік

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО БОРОДЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ “БОРОДЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ”
(найменування підприємства)
      1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
      Загальна інформація про підприємство (резюме)
Найменування показника Факт минулого року Фінансовий план
поточного року
Плановий рік Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, % Плановий рік до факту минулого року, %
1 2 3 4 5 6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями: 0,00 0,00 510,50 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Лікарі, включаючи головних лікарів 118,75 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Середній медичний персонал 198,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Молодший медичний персонал 112,5 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Інший персонал 60,75 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
Спеціалісти немедичні 20,5 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
      2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану
Код за ЄДРПОУ Найменування підприємства Вид діяльності
1 2 3
01994480 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО БОРОДЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ “БОРОДЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” 86.10 БАГАТОПРОФІЛЬНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА
      3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)
Найменування видів діяльності за КВЕД Питома вага в загальному обсязі реалізації, % Фактичний показник за минулий рік Плановий показник поточного року Фактичний показник поточного року за останній звітний період Плановий рік
за минулий рік за плановий рік чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн кількість продукції/             наданих послуг, відвідувань ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15
Багатопрофільна медична допомога
Усього                         –                       –                         –                        –                          –                          –

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансових планів комунальних підприємств
Бородянської районної ради
“ПОГОДЖЕНО” “ЗАТВЕРДЖЕНО”
Т.в.о  Голови Бородянської Голова Бородянської
районної адміністрації                         . районної ради
                                          В.А. Барчан Г.М Єрко
“____” _______________ 20___ р. “____” ___________ 20___ р.
Проект Х
Попередній Х
Уточнений
Зміни
зробити позначку “Х”
Коди
Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО БОРОДЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ “БОРОДЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ” за ЄДРПОУ 01994480
Організаційно-правова форма Комунальна організація Бородянської районної ради за КОПФГ 430
Територія Бородянський район (смт. Бородянка) за КОАТУУ 3221055100
Орган державного управління Міністерство охорони здоров”я за СПОДУ 17184
Галузь Охорона здоров’я за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності Діяльність лікувальних закладів за  КВЕД 86.10
Одиниця виміру, грн. Стандарти звітності П(с)БОУ Х
Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників 398
Місцезнаходження 07800, Київська область, Бородянський район, смт. Бородянка, вул. Семашка, 3
Телефон (04577) 51338
Керівник Директор ЧЕБИШЕВ Ігор Сергійович
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік
тис. грн.
Найменування показника Код рядка Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік  (усього) У тому числі за кварталами
І ІІ ІІІ ІV
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Фінансові результати
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100            45 583,7          11 153,5        11 528,2            11 559,7          11 342,3
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 110-1              4 202,2            2 016,6             377,8                 281,6            1 526,2
Дохід за договорами НСЗУ 110-2                        –
Дохід з державного бюджету 110-3                        –
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: 120                       –              6 548,9            3 029,3          1 337,3              1 134,9            1 047,4
Програма “Організація донорства крові і її компонентів у Бородянському районі на 2018-2020 роки” 121                 204,6               204,6
Районна Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Бородянської районної ради “Бородянська центральна районна лікарня” на 2019-2020 роки 122              6 344,3            2 824,7          1 337,3              1 134,9            1 047,4
123                        –
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 130                       –                       –              2 200,0               509,7             700,4                 484,7               505,2
дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг 131              2 200,0               509,7             700,4                 484,7               505,2
дохід від реалізації необоротних активів 132                        –
Витрати
Заробітна плата 200            32 734,3            8 012,2          8 296,4              8 297,5            8 128,2
Нарахування на оплату праці 210              7 197,1            1 762,7          1 823,2              1 824,2            1 787,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 220              1 318,3               330,0             330,0                 330,0               328,3
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 230              2 941,2               785,3             785,3                 685,3               685,3
Продукти харчування 240              1 139,5               250,0             280,0                 309,5               300,0
Оплата послуг (крім комунальних) 250              2 210,9               627,7             627,7                 477,7               477,8
Видатки на відрядження 260                 281,4                 70,4               70,3                   70,3                 70,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: 270              4 294,3            2 049,3             401,3                 289,3            1 554,4
Оплата теплопостачання 271              3 102,1            1 736,8             108,9            1 256,4
Оплата водопостачання та водовідведення 272                 312,8                 78,7               78,1                   78,0                 78,0
Оплата електроенергії 273                 879,4               233,8             214,3                 211,3               220,0
Оплата природного газу 274                        –
Оплата інших енергоносіїв 275                        –
Оплата енергосервісу 276                        –
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 280                 222,6               209,1                 4,5                     4,5                   4,5
Соціальне забезпечення 290                 125,9                 31,5               31,5                   31,5                 31,4
Інші поточні видатки 300                   25,0                   6,2                 6,2                     6,2                   6,4
Амортизація 310                        –
Інші операційні витрати (розшифрувати*) 320                        –
321                        –
322                        –
Разом (сума рядків 200 – 320) 330            52 490,5          14 134,4        12 656,4            12 326,0          13 373,7
ІІ. Елементи операційних витрат
Матеріальні затрати 400              9 693,3            3 414,6          1 796,6              1 614,1            2 868,0
Витрати на оплату праці 410            32 734,3            8 012,2          8 296,4              8 297,5            8 128,2
Відрахування на соціальні заходи 420              7 323,0            1 794,2          1 854,7              1 855,7            1 818,4
Амортизація 430                        –
Інші операційні витрати 440              2 739,9               913,4             708,7                 558,7               559,1
Разом (сума рядків 400 – 440) 450                       –            52 490,5          14 134,4        12 656,4            12 326,0          13 373,7
ІІІ. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500                       –
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 501              6 044,3            2 574,7          1 287,3              1 134,9            1 047,4
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510                       –              6 044,3            2 574,7          1 287,3              1 134,9            1 047,4
капітальне будівництво 511                        –
придбання (виготовлення) основних засобів 512              5 444,3            1 974,7          1 287,3              1 134,9            1 047,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513                        –
придбання (створення) нематеріальних активів 514                        –
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 515                        –
капітальний ремонт 516                 600,0               600,0
ІV. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600                       –                       –                        –                       –                     –                        –                       –
кредити 601                        –
позики 602                        –
депозити 603                        –
Інші надходження (розшифрувати) 610                        –
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620                       –                       –                        –                       –                     –                        –                       –
кредити 621                        –
позики 622                        –
депозити 623                        –
Інші витрати (розшифрувати) 630                        –
Усього доходів 700            58 534,8          16 709,1        13 943,7            13 460,9          14 421,1
Усього витрат 800            58 534,8          16 709,1        13 943,7            13 460,9          14 421,1
Нерозподілені доходи 850                        –
IV. Додаткова інформація на 1.01 на 1.04 на 1.07 на 1.10
Штатна чисельність працівників 900                 510,5               510,5             510,5                 510,5               510,5
Вартість основних засобів 910              8 273,2
Податкова заборгованість 920
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930
Дебіторська заборгованість 940
Кредиторська заборгованість 950
*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство
Керівник ____Директор______________ _________________________ І.С. Чебишев
                                (посада)                (підпис)          (ініціали, прізвище)

Калькуляція витрат

“Затверджую”
Директор
КНП БРР “Бородянська ЦРЛ”
_________________І.С.Чебишев
Калькуляція витрат на операції штучного переривання вагітності
в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації) та у стаціонарі
 (крім абортів за медичними і соціальними показниками)
№п/п Профогляди Одиниця виміру Сума згідно розрухунку
1 Профогляд акушером-гінекологом вищої категорії профогляд 41,54
2 Профогляд терапевтом профогляд 17,93
Разом: 59,47
Операція
1 Аспірація ендометрію при малих термінах вагітності   операція 130,01
Разом: 130,01
Лабораторні дослідження
1 Взяття біопроб крові на лабораторні показники процедура 21,28
2 Визначення загального змісту гемоглобіну дослідження 3,62
3 Підрахунок лейкоцитів дослідження 24,83
4 Визначення ШОЕ дослідження 6,39
5 Підрахунок еритроцитів дослідження 18,10
6 Визначення глюкози в капілярній крові дослідження 12,77
7 Визначення групи крові за системою АВО в капілярній крові дослідження 21,45
8 Визначення резус-фактору в капілярній крові дослідження 31,36
9 Серодіагностика сифілісу – реакція Вассермана дослідження 42,93
10 Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH) дослідження 2,25
11 Мікроскопічне дослідження осаду сечі при нормі дослідження 11,03
12 Знаходження білку в сечі з сульфосаліциловою кислотою дослідження 6,07
13 Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в фарбованих препаратах – 3 мазки на 2-х предметних скельцях дослідження 69,79
Разом 271,87
Всього: 461,35
Заступник директора О.О. Пашковська

ПРОЕКТ тарифів на платні послуги Додаток № 2

ПРОЕКТ тарифів на платні послуги    Додаток № 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Бородянської районної ради
від______________№______________
Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, що надаються населенню госпрозрахунковим стоматологічним відділенням
КНП БРР “Бородянська ЦРЛ”
№п/п Перелік платних послуг, які надаються населенню згідно Постанови КМ України від 19.09.1996р. №1138 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров”я та вищих медичних закладах освіти” Сума згідно розрухунку
Терапевтична стоматологія
1 Первинний огляд хворого в терапії (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) 23,04
2 Знеболювання провідникове в терапії 89,69
3 Знеболювання інфільтраційне в терапії 45,84
4 Зняття м’якого зубного нальоту з усіх зубів 77,08
5 Проведення ремінералізуючої терапії 74,28
6 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом Форенент) 114,11
7 Накладання тимчасової пломби 20,42
8 Видалення тимчасової пломби 12,94
9 Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів 214,02
10 Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів 161,15
11 Закриття фісур одного зуба герметиками 283,32
12 Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання пломби) 85,14
13 Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) 119,79
14 Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери 85,00
15 Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки 16,76
16 Екстирпація пульпи з одного кореня зуба 57,72
17 Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчовими штифтами (або термопластом) 92,84
18 Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях 33,40
19 Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба 197,32
20 Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба 248,20
21 Видалення постійної пломби 58,45
22 Введення скловолоконних штифтів для покращення фіксації композитної пломби 334,28
23 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу типу “Riva” при реставрації  коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) 178,62
24 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу типу “Цеміон” при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) 149,37
25 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу “Лателюкс” при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) 269,01
26 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу “Градіа Дірект” при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) 396,30
27 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного матеріалу типу “Фуджи IX” при реставрації  усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) 277,37
28 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із склоіномерного матеріалу типу “Вітремер” при реставрації  усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) 383,24
29 Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу “Лателюкс” при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) 183,14
30 Тимчасове пломбування кореневих каналів пастою Calasept 29,39
Ортопедична стоматологія
1 Первинне обстеження хворого в ортопедії (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми лікування) 37,96
2 Одиночна штампована металева коронка 426,89
3 Штампована коронка облицьована пластмасою 589,58
4 Одиночна пластмасова коронка 280,09
5 Одиночна металокерамічна коронка 1536,52
6 Одиночна лита металева коронка 936,19
7 Тимчасова пластмасова коронка, яка виготовлена одномоментно 133,12
8 Штампована коронка у мостоподібному протезі 357,17
9 Фасетка у штампованопаяному мостоподібному протезі 393,23
10 Литий зуб у штампованопаяному мостоподібному протезі 205,94
11 Пластмасовий зуб у мостоподібному протезі 135,33
12 Металокерамічний зуб у мостоподібному протезі 1212,62
13 Металопластмасова коронка (або композитна) у мостоподібному протезі 1004,06
14 Металопластмасовий зуб (або композитний) у мостоподібному протезі 559,06
15 Литий металевий зуб у мостоподібному протезі 276,85
16 Штампована бюгельна коронка 420,98
17 Повний знімний протез (пластинковий з корекцією протезу) з пластмасовими зубами 1455,40
18 Знімний частковий протез з корекцією протезу з пластмасовими зубами 1027,92
19 Бюгельний протез (з корекцією) на вогнетривкій моделі з пластмасовими зубами 2276,96
20 Виготовлення індивідуальної ложки з базисної пластмаси
21 Виготовлення індивідуальної ложки з самотвердіючої пластмаси 208,12
22 Знімний безпосередній (імедіат) протез з корекцією 795,00
23 Куксова штифтова вкладка 288,14
24 Спайка коронок 46,00
25 Лапка 35,83
26 Перелом базису 131,43
27 Два перелома в одному базисі 158,61
28 Кріплення одного зуба 178,91
29 Кріплення двох зубів 213,28
30 Кріплення трьох зубів 248,39
31 Кріплення чотирьох зубів 283,07
32 Кріплення одного кламера 201,31
33 Кріплення двох кламерів 223,96
34 Кріплення одного зуба і одного кламера 277,16
35 Кріплення одного зуба і виправлення перелому базису 255,77
36 Кріплення двох зубів і виправлення перелому базису 286,23
37 Зуб в частковому протезі з пластмасовими зубами 33,23
38 Виготовлення і установка гнутого кламера із сталі 18,97
39 Дуга верхня із хромокобальтового сплаву 311,28
40 Дуга нижня із хромокобальтового сплаву (прості бюгельні) 301,09
41 Кламер опорно-утримувальний із хромокобальтового сплаву (прості бюгельні) 143,05
42 Кламер одноплечовий (типу Нея) із хромокобальтового сплаву (прості і бюгельні) 162,27
43 Кламер Роуча (Т-подібний) із хромокобальтового сплаву (прості бюгельні) 196,97
44 Кламер багатоланковий із хромокобальтового сплаву (одна ланка) 52,14
45 Лапка опорна (додаткова) із хромокобальтового сплаву 50,35
46 Петля із хромокобальтового сплаву для кріплення з пластмасою 54,84
47 Сідло (сітка) із хромокобальтового сплаву для кріплення базису 82,60
48 Відгалуження із хромокобальтового сплаву (прості бюгельні) 43,42
49 Базис бюгельного протезу з пластмасовими зубами 930,97
50 Цементування коронки із сталі 35,44
51 Зняття відбиткакорегуючою масою типу “Спідекс+актив” 321,64
52 Зняття відбитка масою типу “Упін” 57,05
53 Зняття подвійного відбитка масою типу “Спідекс”+актив 505,32
54 Зняття суцільнолитої коронки 254,70
55 Зняття штампованої коронки 53,69
56 Штампована коронка облицьована пластмасою у мостоподібному протезі 462,19
57 Тимчасова фіксація незйомних ортопедичних конструкцій стомат.матеріалом”Темполат” 63,28
Додаткові роботи до пластикових протезів
1 Виготовлення еластичної підкладки до базису протеза 205,75
2 Ізолювання торуса (виготовлення, кріплення та видалення ізоляції для торуса) 20,48
Виготовлення проміжних частин мостоподібних протезів
1 Лита оклюзійна накладка із сталі 110,90
Виготовлення штифтових зубів
1 Штифтовий зуб із сталі 285,30
Хірургічна стоматологія
1 Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, анестезію, заповнення документації) 104,42
2 Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого, анестезію, заповнення документації) 448,53
3 Видалення тимчасового (парадонтозного) зуба 104,42
4 Розкриття абсцесу, дренування 257,23
5 Резекція верхівки кореня зуба 588,7
Інші послуги
1 Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивідуального захисту 13,19
Рентгенологічні дослідження
1 Рентгенографія зуба 64,08
Директор                                                                                                  І.С.Чебишев
Заступник директора з економічних питань                                  О.О.Пашковська
тел. (04577)  5 – 24 – 08

Проект Перелік платних послуг(лікарня) 2019

ПРОЕКТ тарифів на платні послуги  Додаток №1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Бородянської районної ради
від______________№______________
Тарифи на платні послуги з медичного обслуговування, які надає
Комунальне некомерційне підприємство Бородянської районної ради
 “Бородянська центральна районна лікарня”
Перелік платних послуг, які надаються  населенню медичним закладом згідно Постанови КМ України від 19.09.1996р. №1138 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров”я та вищих медичних закладах освіти” Сума згідно розрухунку
Послуги, що надаються згідно з фукціональними повноваженнями державними і комунальними закладами охорони здоров”я:
1 Операція штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації) та у стаціонарі  (крім абортів за медичними і соціальними показниками) 461,35
2 Анонімне обстеження хворих,заражених хворобами,що передаються статевим шляхом 128,81
 Медичні огляди:
1 Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу (для чоловіків) 434,69
2 Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу (для жінок) 495,54
5 Медичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів без сертифікатів нарколога та психіатра (для чоловіків) 520,81
6 Медичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів без сертифікатів нарколога та психіатра (для жінок) 570,66
8 Медичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів (для чоловіків), сертифікат нарколога – 98 грн., сертифікат психіатра – 95 грн. 685,19
9 Медичні огляди для отримання посвідчення водія транспортних засобів (для жінок) сертифікат нарколога – 98 грн., сертифікат психіатра – 95 грн. 735,04
10 Для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами без сертифікатів нарколога, психіатра 532,68
11 Для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, сертифікат нарколога – 98 грн., сертифікат психіатра – 95 грн. 637,94
12 Періодичні профілактичні медичні огляди згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002 року № 280,  (для чоловіків) 293,88
13 Періодичні профілактичні медичні огляди згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002 року № 280,  (для жінок) 335,42
14 Періодичні профілактичні медичні огляди за рахунок коштів підприємств, установ, організацій (для чоловіків), попередній 446,78
15 Періодичні профілактичні медичні огляди за рахунок коштів підприємств, установ, організацій (для жінок), попередній 507,63
16 Періодичні профілактичні медичні огляди за рахунок коштів підприємств, установ, організацій (для чоловіків), повторний 396,64
17 Періодичні профілактичні медичні огляди за рахунок коштів підприємств, установ, організацій (для жінок), повторний 457,49
18 Медичні огляди для громадян, які виїзжають за кордон 342,51
19 Передрейсові медичні огляди водіїв автотранспорту (згідно угоди)
20 Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в фарбованих препаратах – 3 мазки на 2-х предметних скельцях(при потребі на профілактичні періодичні медичні огляди) 69,79
Стажування лікарів – інтернів у базових закладах та установах охорони здоров”я, якщо ці лікарі – інтерни:
1 Навчання (стажування) лікаря-інтерна-стоматолога на контрактній основі протягом одного дня під керівництвом лікаря-стоматолога вищої категорії 35,67
Видача довідок:
1 Видача дублікатів лікарняних листів в зв’язку з їх втратою 11,83
2 Видача довідок психіатром – наркологом про стан здоров”я по особистому зверненню громадян (для одержання кредиту в банку; ДТСАФ; для судових справ без запитів та інші) 38,42
3 Видача висновку ЛКК для одержання дозволу на придбання  газових пістолетів (револьверів), зберігання і носіння мисливської і відомчої вогнепальної зброї, працевлаштування охоронцем 45,18
4 Видача довідок психіатром – наркологом  для отримання дозволу (ліцензії) на об”єкт дозвільної системи 49,26
5 Видача довідк для обов”язкових попередніх при вступі на роботу і періодичних психіатричних медичних оглядів 38,05
6 Видача медичних довідок водіям власникам індивідуального транспорту 22,78
7 Обмін медичних довідок власникам індивідуального транспорту 27,66
8 Видача сертифіката психіатром для комісії водіїв транспорту, обов”язкових попередніх при вступі на роботу і попередніх медичних оглядів 95,00
9 Видача сертифіката наркологом для комісії водіїв транспорту, обов”язкових попередніх при вступі на роботу і попередніх медичних оглядів 98,00
Транфузіологія
1 Реалізація компонентів та препаратів, виготовлених з донорської крові (консервованої) 49,26
Медичні огляди: для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів); попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди. попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди
1 Профогляд лікарем-акушером-гінекологом вищої категорії 41,54
2 Профогляд лікарем-дерматовенерологом першої категорії 16,09
3 Профогляд лікарем-невропатологом вищої категорії 16,81
4 Профогляд лікарем-отоларингологом вищої категорії 18,33
5 Профогляд лікарем-офтальмологом першої категорії 13,29
6 Профогляд лікарем-наркологом першої категорії 22,41
7 Профогляд лікарем-стоматологом першої категорії 19,82
8 Профогляд лікарем-терапевтом без категорії 17,93
9 Профогляд лікарем-хірургом вищої категорії 8,96
10 Профогляд лікарем-кардіологом без категорії 33,61
11 Профогляд лікарем-психіатром першої категорії 33,61
12 Профогляд лікарем-профпатологом без категорії 33,33
Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини
1 ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті 63,76
2 Флюорографія комп’ютерна органів грудної клітки в боковій або прямій передній проекції 51,25
3 Серодіагностика сифілісу – реакція Вассермана 42,93
4 Серодіагностика сифілісу – реакція мікропреципітації 19,74
5 Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в фарбованих препаратах – 3 мазки на 2-х предметних скельцях 69,79
6 Динамометрія 6,80
7 Визначення концентрації парів алкоголю при видиху повітря методом “Алкотест-203” 6,69
8 Проходження тесту на вміст парів алкоголю у видихаємому повітрі за допомогою сертифікованого апарата АГ-1200 20,47
9 УЗ доплерографія інтракраніальних артерій і вен голови 91,27
10 УЗ доплерографія екстракраніальних артерій і вен голови 78,02
11 Сонографічне дослідження паращитовидних залоз 38,27
12 Сонографічне дослідження щитовидної залози 38,27
13 Сонографічне дослідження надниркових залоз 38,27
14 Сонографічне визначення кількості вільної рідини у  плевральних порожнинах 51,52
15 Сонографічне дослідження молочної залози 64,77
16 Сонографічне дослідження дванадцятипалої кишки 38,27
17 Сонографічне дослідження шлунку 38,27
18 Ультразвукове інтраректальне дослідження стінок прямої кишки 51,52
19 Сонографічне дослідження печінки 38,27
20 Сонографічне дослідження біліарної системи з холеретичною пробою 38,27
21 Сонографічне дослідження жовчного міхура і жовчних проток 38,27
22 Сонографічне визначення скорочувальної функції жовчного міхура 91,27
23 Сонографічне дослідження підшлункової залози 38,27
24 Сонографічне дослідження підшлункової залози із застосуванням проби з лазиксом 117,77
25 Сонографічне дослідження підшлункової залози із застосуванням проби з водяною ‘подушкою’ 38,27
26 Сонографічне дослідження черевної порожнини і заочеревинного простору 64,77
27 Сонографічне визначення кількості вільної рідини у черевній порожнині 38,27
28 Сонографічне дослідження печінки, жовчного міхура і жовчних проток 51,52
29 Сонографічне дослідження печінки, жовчного міхура і підшлункової залози 51,52
30 Сонографічне дослідження нирок 38,27
31 Сонографічне дослідження сечового міхуру 38,27
32 Сонографічне дослідження сечового міхуру з визначенням залишкової сечі 38,27
33 Сонографічне дослідження передміхурової залози і  сім’яних пухирців 38,27
34 Ультразвукове інтраректальне дослідження передміхурової залози 55,83
35 Сонографічне дослідження органів калитки 38,27
36 Сонографічне дослідження статевого члену 38,27
37 УЗ інтраректальне дослідження жіночих статевих органів 82,33
38 УЗ інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів 82,33
39 Сонографічне дослідження матки і яєчників 91,27
40 Сонографічне дослідження маткових труб із застосуванням  контрастної речовини 131,02
41 Сонографічне дослідження вагітної матки з визначенням терміну вагітності 91,27
42 Сонографічне дослідження вагітної матки з визначенням  статі плоду 104,52
43 Сонографічне дослідження вагітної матки з визначенням стану плаценти 91,27
44 Доплерометричне дослідження фетоплацентарного і маточно-плацентарного кровообігу 91,27
45 Сонографічне дослідження патологіі плоду 117,77
46 Сонографічне дослідження кісток 51,52
47 Сонографічне дослідження суглобів 51,52
48 Сонографічне дослідження м’яких тканин 38,27
49 Сонографія екстракраніальних судин з кольоровим картуванням і доплерографією 51,52
50 Сонографія артерій і вен верхніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією 64,77
51 Сонографія вен нижніх кінцівок з кольоровим картуванням і доплерографією 64,77
52 Сонографія артерій нижніх кінцівок з кольоровим  картуванням і доплерографією 64,77
53 Доплерографія екстракраніальних судин голови 64,77
54 Сонографічне дослідження селезінки 38,27
55 Сонографічне дослідження лімфатичних вузлів 38,27
56 Доплерографія судин нирок 51,52
57 Доплерографія судин печінки 51,52
58 Доплерографія селезінкових судин 51,52
59 Доплерографія здухвинних судин 64,77
60 Доплерографія артерій верхніх кінцівок 64,77
61 Доплерографія артерій нижніх кінцівок 78,02
62 Сонографічне дослідження великих судин черевної порожнини 51,52
63 Гайморографія 69,80
64 Рентгенографія нижньої щелепи 81,62
65 Рентгенографія верхньої щелепи 81,62
66 Рентгенографія зубів прицільна 60,29
67 Рентгенографія органів грудної клітки 101,39
68 Рентгенографія верхівок легень у ЗПЛ і ПЛП 101,39
69 Флюорографія органів грудної клітки 53,86
70 Висхідна контрастна урографія 284,91
71 Висхідна контрастна урографія з обох сторін 375,76
72 Оглядова рентгенографія ділянки малого тазу 196,46
73 Рентгенографія черепа у двох проекціях 134,71
74 Рентгенографія хребта 131,49
75 Рентгенографія хребта шийного відділу 110,94
76 Рентгенографія хребта грудного відділу 131,49
77 Рентгенографія хребта попереково-крижового відділу 155,25
78 Рентгенографія м’яких тканин грудної клітки 77,63
79 Рентгенографія м’яких тканин грудної клітки з обох сторін 131,49
80 Рентгенографія куприка 145,75
81 Рентгенографія пояснично-крижового відділу хребта при максимальному згинанні і розгинанні 155,25
82 Рентгенографія кісток кисті 91,94
83 Рентгенографія кісток кисті з обох сторін 91,94
84 Рентгенографія кісток стопи 134,71
85 Рентгенографія кісток стопи з обох сторін 134,71
86 Рентгенографія трубчастих кісток плеча 105,38
87 Рентгенографія трубчастих кісток передпліччя 115,65
88 Рентгенографія трубчастих кісток стегна 125,16
89 Рентгенографія трубчастих кісток гомілки 101,39
90 Рентгенографія трубчастих кісток з обох сторін 131,49
91 Рентгенографія плечового суглоба 91,12
92 Рентгенографія ліктьового суглоба 96,81
93 Рентгенографія променезап’ясткового суглоба 91,94
94 Рентгенографія стегнового суглоба 131,49
95 Рентгенографія колінного суглоба 96,81
96 Рентгенографія гомілковостопного суглоба 96,81
97 Рентгенографія суглобів з обох сторін 146,08
98 Рентгенографія п’яткової кістки 106,20
99 Рентгенографія п’яткової кістки з обох сторін 115,70
100 Рентгенографія ребер 110,90
101 Рентгенографія ребер з обох боків 155,25
102 Рентгенографія ключиці 84,06
103 Рентгенографія ключиці з обох сторін 120,58
104 Рентгенографія грудини 125,16
105 Рентгенівське визначення стану грудинно-ключичного зчленування 101,39
106 Рентгенівське визначення стану грудинно-ключичного зчленування з обох сторін 131,49
107 Рентгенографія зуба 64,08
108 Ренген-діагностичний цифровий пересувний апарат 209,04
109 Визначення глюкози у добовій кількості сечі 33,11
110 Визначення добової протеїнурії 34,45
111 Визначення густини сечі 12,11
112 Дослідження зіскрібка на гостриці 19,59
113 Визначення фізичних властивостей харкотиння 14,73
114 Мікроскопія харкотиння 24,01
115 Бактеріоскопія харкотиння 31,12
116 Бактеріоскопія випітної рідини 25,26
117 Визначення гематокритної величини 1,31
118 Визначення активності гама-глутамілтрансферази у сироватці крові 16,22
119 Визначення групи крові по системі АВО 21,45
120 Визначення резус-фактора 31,36
121 Непряма проба Кумбса(визначення неповних резус-антитіл) 23,44
122 Проба Зимницького 61,47
123 Проба за Нечипоренком 38,35
124 Цитологічне дослідження матеріалу, пофарбованого за Романовським-Гимзе 19,34
125 Бактеріоскопічне дослідження матеріалу, пофарбованого за Цилем-Нільсеном на мікобактерії туберкульозу та палички лепри 27,08
126 Клінічний аналіз крові N 1(повний) 94,15
127 Клінічний аналіз крові N 1(повний): визначення загального змісту гемоглобіну 3,62
128 Клінічний аналіз крові N 1(повний): визначення кількості еритроцитів 11,71
129 Клінічний аналіз крові N 1(повний): колірний показник 1,70
130 Клінічний аналіз крові N 1(повний): підрахунок кількості лейкоцитів 8,67
131 Клінічний аналіз крові N 1(повний): визначення лейкоцитарної формули 14,46
132 Клінічний аналіз крові N 1(повний): визначення швидкості осідання еритроцитів 4,69
133 Клінічний аналіз крові N 1(повний): визначення кількості тромбоцитів 23,78
134 Клінічний аналіз крові N 1(повний): визначення кількості ретикулоцитів 22,13
135 Клінічний аналіз крові N 1(повний): морфологія еритроцитів 1,70
136 Клінічний аналіз крові N 1(повний): морфологія лейкоцитів 1,70
137 Клінічний аналіз сечі N 1(повний) 35,12
138 Клінічний аналіз сечі N 1(повний): визначення фізичних властивостей сечі (кількість, колір, прозорість, питома вага) 2,25
139 Клінічний аналіз сечі N 1(повний): визначення білка у сечі 6,07
140 Клінічний аналіз сечі N 1(повний):  визначення глюкози у сечі 2,14
141 Клінічний аналіз сечі N 1(повний): визначення кетонових тіл у сечі 9,33
142 Клінічний аналіз сечі N 1(повний): визначення жовчних пігментів у сечі 4,30
143 Клінічний аналіз сечі N 1(повний): мікроскопічне дослідження осаду сечі 11,03
144 Аналіз сечі на глюкозу і кетонові тіла 17,97
145 Аналіз калу N 1 51,36
146 Аналіз калу N 1: визначення фізичних властивостей калу 6,43
147 Аналіз калу N 1: визначення прихованої крові у калі 9,58
148 Аналіз калу N 1: мікроскопія калу – копрограма 35,34
149 Аналіз калу N 2: виявлення яєць гельмінтів у калі 23,05
150 Аналіз калу N 2: виявлення найпростіших у калі 32,86
151 Аналіз харкотиння 27,95
152 Дослідження екссудатів та транссудатів 71,54
153 Аналіз спинномозкової рідини 55,44
154 Мікроскопія секрету простати 17,83
155 Мікроскопія виділень піхви 19,31
156 Показники системи згортання крові N 1 (повний аналіз): Визначення часу згортання крові 6,56
157 Показники системи згортання крові N 1 (повний аналіз): Визначення кількості тромбоцитів та трив.кровотечі 13,11
158 Біохімічне дослідження крові №1(повний аналіз) 215,18
159 Біохімічне дослідження крові №1(повний аналіз): Визначення загального білку у сироватки крові 10,28
160 Біохімічне дослідження крові №1(повний аналіз): Визначення креатиніну у сироватці крові 21,93
161 Біохімічне дослідження крові №1(повний аналіз): Визначення сечової кислоти у сироватці крові 15,59
162 Біохімічне дослідження крові №1(повний аналіз): Визначення холестерину у сироватці крові 13,74
163 Біохімічне дослідження крові №1(повний аналіз): Визначення білірубіна і його фракцій у сироватці крові 12,98
164 Біохімічне дослідження крові №1(повний аналіз: Визначення калію у сироватці крові 43,41
165 Біохімічне дослідження крові №1(повний аналіз): Визначення кальцію у сироватці крові 14,64
166 Біохімічне дослідження крові №1(повний аналіз): Визначення хлору у сироватці крові 9,48
167 Біохімічне дослідження крові №1(повний аналіз): Визначення активності АсАТ у сироватці крові 17,42
168 Біохімічне дослідження крові №1(повний аналіз): Визначення активності АлАТ у сироватці крові 17,87
169 Біохімічне дослідження крові №1(повний аналіз): Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові 14,57
170 Біохімічне дослідження крові №1(повний аналіз): Тимолова проба у сироватці крові 10,50
171 Біохімічне дослідження крові №1(повний аналіз): Визначення глюкози у сироватці крові 12,77
172 Аналіз крові (ревмокомплекс): Визначення активності анти-о-стерптолізину у сироватці крові 6,61
173 Аналіз крові (ревмокомплекс): Визначення С-реактивного білка 6,61
174 Аналіз крові (ревмокомплекс): Визначення ревматоїдного фактора в сироватці крові 6,61
175 Виявлення поверхневого антигену гепатиту В Hbs Ag 25,30
176 Мікроскопія препарату пофарбованого за Граном 19,50
177 РМП с кардіоліпіновим антигеном 10,68
178 Взяття біопроб крові з пальця 22,70
179 Взяття крові на лабораторні показники з вени одноразовою системою 21,28
Директор                                                                                                  І.С.Чебишев
Заступник директора з економічних питань                                  О.О.Пашковська
тел. (04577)  5 – 24 – 08

Всесвітній день боротьби зі СНІДом

снід

Одна з останніх епідемій нашої сучасності, яка була прозвана чумою 20-го століття – синдром набутого імунного дефіциту  – СНІД. Не дивлячись на досягнення нашої прогресивної науки, ми змушені, на превеликий жаль, констатувати, що боротьба з нею ще далеко не закінчена. Факти вперто свідчать, що навіть численні міжнародні та урядові програми по боротьбі з пандемією ВІЛ-інфекції та СНІДу не дозволяють нам ще залишити цю епідемію в минулому.

Синдром набутого імунодефіциту вперше було зафіксовано в США у 1983 році. Впродовж двох місяців хворий помер. Сьогодні за добу у світі чотириста тисяч осіб заражується цією хворобою.

На рахунку цієї хвороби вже безліч мільйонів людських життів, щорічно до їх числа додається ще і ще й цей рахунок вже давно не на нашу користь. Звичайно ж, завдяки численним дослідженням, вченим і медикам вдалося хоч якось медикаментозно приборкати її активність у людському тілі, однак дорожнеча цих методів і лікарських препаратів як завжди дає значний карт бланш її розвитку та поширенню. Факти вперто свідчать, що навіть численні міжнародні та урядові програми по боротьбі з пандемією ВІЛ-інфекції та СНІДу не дозволяють нам ще залишити цю епідемію в минулому. Ця хвороба характерна переважно для основних груп ризику. Завдяки злагодженості методів і роботи медичних установ вдалося знизити показник розповсюдження і захворюваності ВІЛ-інфекцією і СНІДом через лікарські заклади, проте він і досі залишається досить високим: від 0,22 до 1,1%% від загального числа заражених.

Оцінивши загрозу, що насувається і можливі катастрофічні наслідки, ще в 1987-му році Джеймс В. Бунн і Томас Неттер, два співробітника з питань громадської інформації, що працювали в Глобальній програмі по боротьбі зі СНІДом при Всесвітній організації охорони здоров’я, запропонували ідею організації Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Ця ідея була підтримана.      Дата проведення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом була встановлена на 1-е грудня і вперше відзначена в 1988-му році. Відзначається щорічно з ініціативи ВООЗ, відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН.

     Символ боротьби зі СНІДом – червона стрічка, без неї зараз не проходить жодна акція в цій області.

 

ВІЛ/СНІД смертельно – небезпечна інфекція.

      ВІЛ-інфекція – тривала інфекційна хвороба, яка розвивається внаслідок інфікування ВІЛ та характеризується прогресуючим ураженням імунної системи.

      Збудник ВІЛ (вірус імунодефіциту людини) — вірус, що має вигляд спіралі у трикутній серцевині. Потрапляючи в організм,  вірус входить у контакт із  клітинами ДНК господаря. Коли імунна система організму починає виробляти антитіла, вірус тут же генетично змінюється. До того ж, його складно «зловити», так як він «ховається» у внутрішньоклітинному просторі, переходячи в латентну форму.

      ВІЛ-інфекція протікає в кілька стадій, з яких СНІД – термінальна стадія ВІЛ-інфекції. Люди, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ), можуть прожити в середньому без лікування 9-10 років з моменту зараження. Поступово імунна система слабшає і не може боротися із захворюваннями.

Симптоми захворювання на ВІЛ-інфекцію, перебіг хвороби.

      Захворювання небезпечне тим, що з моменту інфікування до появи перших явних симптомів може пройти не один рік. На стадії, коли ще немає симптомів, захворювання можна виявити за допомогою аналізу крові.

Період безсимптомного вірусоносійства триває від кількох місяців до багатьох років (8 і більше). Протягом всього цього часу ВІЛ-інфікована особа почувається здоровою.

Перші симптоми хвороби спостерігаються в середньому через 1,5 – 3 місяці після інфікування. Це так звана гостра стадія ВІЛ-інфекції, і вона спостерігається не у всіх інфікованих.

Для гострої стадії характерна тривала лихоманка, схуднення, нічне спітніння, збільшення лімфатичних вузлів. Продовжується недуга 2-3 тижні, і людина нібито одужує, проте вірус залишається в організмі і може інфікувати інших.

Проте врешті вірус долає імунний захист і знижує опірність організму. Як наслідок, розвивається СНІД, який проявляється інфекційними хворобами, найчастіше це тривалі запалення легень (пневмонії), туберкульоз, вірусні хвороби (оперізуючий лишай, герпес, цитомегаловірусна інфекція), у деяких хворих розвиваються пухлини чи ураження нервової системи. Хвороба тягнеться кілька років, людина виснажується і гине.

Шляхи передачі ВІЛ-інфекції, профілактика.

      Вірус міститься практично у всіх біологічних рідинах людини: крові,  спермі, вагінальному секреті, передсіменній рідині, грудному молоці і т.д. Зараження відбудеться у тому випадку, якщо вірус потрапить або у кров людини, або на пошкоджені слизові.

              Незахищений статевий контакт. Саме тому необхідно користуватися   презервативом під час сексу. Навіть якщо ви довіряєте партнеру, він не може і сам знати, що хворий.

      Дуже важливо розповісти про важливість захищеного сексу дітям і підліткам!

Якщо ви прийшли в салон краси, щоб зробити пірсинг чи тату, не соромтеся поцікавитися, якими інструментами вам будуть це робити, попросіть показати, як інструменти стерилізуються. Якщо можна, принесіть свій одноразовий інструмент для виконання тих чи інших косметичних процедур. Це стосується і манікюру, педикюру і т.д.

       Дітям поясніть, що ні в якому разі не можна на вулиці піднімати шприци та інші предмети, що колють, бо вони можуть бути небезпечні!

     Треба дотримуватись елементарних правил особистої гігієни. Є речі, які суто індивідуальні. Це – зубні щітки, приладдя для гоління – предмети, на яких можуть бути залишки крові хворої людини.

      Вірус може передаватися від матері до дитини під час вагітності, пологів і годівлі грудьми.

      Хоча ВІЛ вражає весь організм, до цього часу не доведена можливість інфікування через піт, сечу, кал, сльози, слину, оскільки кількість вірусних частинок в цих рідинах надзвичайно мала для зараження. Хвороба не передається побутовим шляхом: через повітря при чханні, кашлі, при спільному проживанні, роботі в одному приміщенні, користуванні посудом. Не треба боятись подати руку чи обійняти інфіковану і хвору людину, не страшні також дружні поцілунки, якщо на губах відсутні виразки чи тріщинки. Безпечним щодо зараження ВІЛ є спільне відвідання місць громадського користування – лазні, сауни, басейну, туалету. СНІДом не можна заразитись у громадському транспорті.

Додаткові рекомендації щодо профілактики ВІЛ/СНІДу.

          Сьогодні ВІЛ-інфекція не має радикальних засобів лікування, тому головною зброєю в боротьбі з поширенням вірусу є попередження нових випадків інфікування. У зв’язку з цим, необхідно:

 • приймати правильні щодо свого здоров’я рішення та вести здоровий спосіб життя;
 • уникати випадкових статевих контактів, бо чим більше сексуальних партнерів, тим вищим є ризик інфікування. Застосування презервативів значно знижує можливість інфікування партнера не тільки ВІЛ, але й збудниками венеричних захворювань, вірусних гепатитів. Купуючи презервативи, слід звертати увагу на строки їхньої реалізації та наявність спеціальної змазки, що засвідчує напис в анотації – проти інфекційних хвороб (іnfections diseases prevention) чи АНТИСНІД. Рекомендується вживати латексні презервативи;
 • сексуальні стосунки з особами, що вживають наркотики, здебільшого неконтрольовані і вже тому небезпечні. За даними статистики 30 – 50 % осіб, що вживають наркотики ін’єкційним шляхом, інфіковані ВІЛ отож, вірогідність інфікування надзвичайно висока;
 • пам’ятати, що венеричні хвороби сприяють поширенню ВІЛ, а тому їх потрібно терміново лікувати;
 • для кожної ін’єкції слід використовувати одноразовий стерильний шприц та голку, а якщо це неможливо, то кип’ятити шприци багаторазового вживання чи промивати їх дезрозчином;
 • важливо знати, що вагітні ВІЛ-інфіковані жінки можуть запобігти народженню хворої на ВІЛ-інфекцію дитини, якщо вони якнайраніше звернуться в жіночу консультацію, для проведення профілактичного лікування.

 

Пам’ятайте!

          Своєчасне тестування. У Київській області в кожній ЦРЛ є кабінет «Довіра», де можна безкоштовно  обстежитись на ВІЛ за допомогою швидких тестів (результат – через 15-20 хвилин) і своєчасно розпочати антиретровірусне лікування, яке також є безкоштовним.

Своєчасне лікування.  Антиретровірусна терапія є обов’язковою, оскільки призводить до суттєвого зниження захворюваності та смертності, пов’язаних з ВІЛ. Люди, що живуть з вірусом (ЛЖВ), які своєчасно розпочали лікування, живуть повноцінним життям.

      СНІД ще не переможений, – ось чому нам так важливо навчитися слухати тих, хто опинився по той бік біди.

          В цей день – Всесвітній день боротьби зі СНІДом, ми сподіваємося, що одного разу можна буде сказати – зі СНІДом покінчено!

                                                    Відповідальний укладач

                                                    Головний лікар В. П. Красник

Тютюнопаління – реальна загроза сьогодення

курін

     Офіційне свято Міжнародний день відмови від паління відзначають в третій четвер листопада. День виник в 1977 році в США, а заснований ВООЗ як міжнародний в 1988 році. Заходи цього дня присвячені питанням зниження тютюнової залежності.

 

     Дуже символічно, що Міжнародний день відмови від паління своїми витоками сягає  Америки, континенту, з якого і почалося це тотальне горе – звички тютюнокуріння. У далекому 1977 році, вивчивши сумну статистику з  ракових захворювань, цей день встановило Онкологічне Співтовариство Сполучених Штатів Америки. Було запропоновано відзначати його щорічно в кожен третій четвер місяця листопада.

   У 2019 році Міжнародний день відмови від паління припадає на 21 листопада.

  

Загрози тютюнопаління

Статистика ВООЗ дуже сумна. Епідемія тютюнопаління в 20 столітті забрала з життя понад 100 мільйонів людей. У XXI столітті ця цифра може вирости на порядок. Близько 63% всіх смертей на землі відбувається через неінфекційні захворювання. Тютюнопаління в цій страшній статистиці займає стійку позицію лідера.

Нікотин – одна з найсильніших рослинних отрут. У чистому вигляді це безбарвна оліїста рідина з неприємним запахом, гірка на смак. Вона добре розчиняється у воді, спирті, ефірі й легко проникає в організм крізь слизові оболонки порожнини рота, носа, бронхів, шлунка.

Шкідлива дія тютюну не обмежується нікотином. До складу тютюнового диму входить близько 30 отруйних речовин, у т.ч. аміак, синильна кислота, чадний газ та ін.

Унаслідок подразнення слизової оболонки бронхів і трахеї тютюновим димом розвивається їх хронічне запалення (бронхіт, трахеїт). Тому курці частіше хворіють на запалення легень, туберкульоз.

Окрім того, захворювання у них мають тяжкий перебіг.

 

Вчені встановили, що куріння – один із основних чинників, які призводять до розвитку раку легень. Захворюваність на рак легень серед курців у 30 разів більша, ніж серед тих, хто не курить. Також відомо, що куріння збільшує ризик захворювання на злоякісні новоутворення інших органів: язика, гортані, стравоходу, шлунка, сечового міхура.

Доведено, що більше 50% усіх захворювань, що є причиною смерті курців, приходиться на долю серцево-судинних захворювань.

Масове поширення куріння є однією з головних причин широкого розповсюдження серцево-судинних захворювань. Доведено, що у курців, на відміну від тих людей, що не курять, в 2-3 рази частіше розвивається інфаркт та передінфарктний стан, стенокардія, інші захворювання серця. При цьому смертність, викликана цими захворюваннями, в курців є набагато вищою, а життя курців на 4,6-8,3 року коротше. Скорочення тривалості життя залежить від того, в якому віці людина почала палити.

Тютюновий дим згубно діє і на органи травлення.

 

Більше 80 % хворих, що страждають хронічним захворюванням шлунка та дванадцятипалої кишки, є курцями. Доведено, що куріння негативно впливає і на процес лікування виразки.

 

Тютюнокуріння негативно впливає і на ендокринну систему, особливо жіночу. У жінок, які курять, частіше виникають аменорея, кровотечі, зниження естрогенів у крові, рання менопауза. У 15-30 % жінок, які курять, діагностується дифузно-токсичний зоб.

Куріння жінок під час вагітності спричиняє не лише збільшення частоти ускладнень вагітності та випадків внутрішньоутробної смерті плода, зростання ризику викиднів і зниження маси тіла новонароджених, але й позначається на здоров’ї дитини протягом перших 7-9 років життя, відставанням у їх психічному і фізичному розвитку.

 

Нікотин сприяє зниженню чоловічої репродуктивної функції й імпотенції.

Як кинути палити: Чому люди курять.

Нікотин, як і інші наркотичні засоби, викликає певну психологічну і фізичну залежність. При цьому лікарі кажуть, що фізіологічна залежність – дуже слабка. Вона проходить за кілька днів. Отже, куріння – це більшою мірою психологічна залежність.

Крім того, ключова проблема – це банальна звичка. І як будь-яка звичка вона часто спрацьовує «на автоматі» – ми тягнемося до чергової сигарети крім нашої волі і свідомості.

Чи відчуваєте напругу – треба покурити. Закінчили справу – на перекур. Треба подумати – сигарета. Нудно – знову сигарета! Потрібно поговорити? Знову сигарета! І все це слабо пов’язане з рівнем нікотину в крові. Просто такі люди звикли на все реагувати перекуром.

Як кинути курити: стадії тютюнової залежності.

Існує три види тютюнової залежності, виходи з якої потрібно дотримуватися певних правил під час відмови від куріння:

 1. Епізодичне куріння без фізичної залежності. Курець викурює до пів пачки на добу, при цьому не відчуває потребу в перекурі після їжі.
 2. Від 15 до 30 сигарет на добу. У курця вже є потреба в курінні вранці і після їжі. Крім того, на цій стадії організм вже починає страждати від наслідків впливу нікотину.
 3. Від півтори пачки в день. Курець відчуває постійну тягу до сигарет. Вранці виникає сильний кашель, також лікарі можу діагностувати обструктивну хворобу легенів.

Як змусити себе кинути палити: дієві способи

Гіпнотичний спосіб.

Цей спосіб передбачає введення людини в гіпноз. Але при цьому є небезпека виникнення психічних відхилень, якщо звернутися не до професіонала.

Фахівці рекомендують максимально уникати ситуацій, в яких ви зазвичай починаєте палити. Наприклад, не ходіть на перекури з колегами. Не йдіть додому після роботи разом з курцями, відмовтеся від походів нічні клуби або інші заклади, якщо знаєте, що вас будуть оточувати люди, що палять.

Позбавтеся від предметів, що нагадують про куріння.

Одне з головних правил – приберіть з поля зору все дратівливі предмети: старі пачки від цигарок, запальнички, мундштуки, попільниці, трубки і т.д. Якщо ж в будинку зберігається резервна пачка, то краще її просто викинути. Якщо є спокуса, то курець обов’язково на нього піддасться.

Як кинути курити в домашніх умовах.

Кинути палити вдома допоможуть фізичні навантаження. Коли хочеться курити, почніть робити легкі вправи, наприклад, присідати або віджиматися. Найкраще купити собі тренажер і в моменти відповідної спокуси починати на ньому заняття, щоб відволіктися від думок про куріння.

Як кинути курити і не набрати вагу.

Однією з найбільш поширених проблем після відмови від куріння є зайва вага. Особливо це стосується людей, які і так по життю мають схильність до повноти.

Тому в процесі розставання з сигаретами доведеться налагодити свій раціон: він повинен бути смачним, корисним, а головне бути помірним по калорійності.

Слід відмовитися від різних шоколадок, цукерок, насіння і інших перекусів. З солодкого віддавайте перевагу фруктам. Замість цукру використовуйте мед.

В цей час варто відмовити від алкоголю і кави. Адже відомо, що ці напої відмінно доповнюються сигаретою.

Продукти, які допомагають кинути палити.

Існує ряд продуктів, які допомагають людині позбутися шкідливої ​​звички. Це, як не дивно, різні трави: базилік, кріп, петрушка або листя селери. Фахівці рекомендують готувати «зелені» коктейлі. Крім того, в такі напої варто додавати моркву, буряк та помідори. Овочі допомагають виводити з організму шкідливі токсини, які залишаються в тілі після куріння.

Буває, що людина, прийнявши рішення кинути курити, не може обійтися без допомоги лікаря. Допомога ця полягає в психотерапевтичному впливі, застосуванні ліків, що полегшують стан під час нікотинової абстиненції, методів нетрадиційної медицини (голковколювання, дихальна гімнастика та ін.). Лікар може призначити курцеві серцеві засоби, снодійні, а також різні препарати, що заспокоюють нервову систему.

Досить ефективним у боротьбі з курінням є полоскання порожнини рота в’яжучими засобами, що викликають неприємність тютюнового диму. В якості таких засобів застосовують 0,25% розчин азотнокислого срібла, розчин евкаліптової олії (15-20 крапель на склянку). Полоскати рота цими речовинами належить кілька разів на день, причому безпосередньо перед спробою закурити.

Іноді курс того чи іншого лікування повторюють, щоб уникнути можливого поновлення колишньої пристрасті до тютюну.

Варто пам’ятати, що одна викурена сигарета  може зруйнувати все, до чого людина так наполегливо прагнула.

                                                    Відповідальний укладач

                                                    Головний лікар В. П. Красник